Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile de interes public.

Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice sunt disponibile aici;

b) Structura organizatorică

  • organigrama instituţiei este disponibilă aici
  • regulamentul de organizare si funcţionare este disponibil aici
  • programul de funcţionare este disponibil aici
  • programul de audienţe este disponibil aici

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice – aici şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice – aici;

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet sunt disponibile aici;

e) sursele financiare: buget disponibil aici, bilanţ contabil disponibil aici;

f) programele şi strategiile proprii sunt disponibile aici;

g) lista cuprinzând documentele de interes public este disponibilă aici;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii este disponibilă aici;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vatamata în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt disponibile aici.

 

Rapoartele de evaluare pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt disponibile aici