Raportul narativ referitor la stadiul implementărilor măsurilor prevăzute în SNA/ Planul de integritate

Materialul narativ referitor la Planul de Integritate este disponibil aici.