Pașapoarte Pașapoarte
Permise și înmatriculări auto Permise și înmatriculări auto
Apostilă Apostilă


Informații referitoare la hotărârile C.J.S.U. sunt disponibile aici.


​Mesajul prefectului judeţului Dolj

„Bine aţi venit pe pagina oficială a Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj!

În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, vă asigur că voi fi garantul constituţionalităţii şi legalităţii actelor şi măsurilor de politică publică ce vor guverna activitatea administrativă în judeţul Dolj.

De asemenea, voi asigura aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice.

Voi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare în conformitate cu competențele și atribuțiile ce îmi revin, potrivit legii şi voi promova principiile colaborării, cooperării şi respectului între instituţiile publice.

Nu în ultimul rând, vă asigur că prin intermediul paginii oficiale a Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj oferim cetăţenilor acces liber şi neîngrădit la informaţii.”