Carieră

Anunțul nr. 10970/26.09.2022 pentru organizarea examenului de promovare în grad profesional  imediat  superior pentru  funcționarii publici din cadrul  Compartimentului Verificarea Legalitatii Actelor si Compartimentului Contencios Administrativ care dețin funcția de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, respectiv funcția de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent este disponibil aici.