Contractele de achiziții publice

Contracte de achiziție publică cu valoarea mai mare de echivalentul a 5.000 EUR pe anul 2022:

  • Contract furnizare produse de resort IT – format PDF
  • Contract de prestări servicii curățenie (perioada martie – mai 2022) – format PDF
  • Contract de prestări servicii curățenie (perioada iunie – decembrie 2022) – format PDF