Conducere

 Prefect: Gheorghița-Daniela BARBU
CV
 Atribuțiile prefectului
Agenda de lucru a prefectului
E-mail: daniela.barbu@prefecturadolj.ro
Subprefect: Mariana-Venera POPESCU Subprefect: Nicușor ROȘCA
CV CV
 Atribuțiile subprefectului Atribuțiile subprefectului
Agenda de lucru a subprefectului Agenda de lucru a subprefectului
Declarație de avere Declarație de avere
Declarație de interese Declarație de interese
Email: mariana.popescu@prefecturadolj.ro —– Email: nicusor.rosca@prefecturadolj.ro
 
Secretar General:
CV
Atribuțiile secretarului general
Declarație de avere
Declarație de interese
Email: