Situația incidentelor de integritate

Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate este disponibil aici.