Programe și strategii

Planul anual de acţiuni pentru realizarea în judeţul Dolj a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare este disponibil aici

Strategia de modernizare a Instituţiei Prefectului – Judeţul Dolj 2018-2020 este disponibilă aici