Protecţia datelor cu caracter personal

Responsabilii desemnați cu protecția datelor cu caracter personal sunt:
  • la Instituția Prefectului – Județul Dolj:  Mirela Ion, e-mail rpd@prefecturadolj.ro, tel. 0251-414424 int. 29014
  • la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Dolj: Alin Vasilescu, e-mail spceeps.ipdj@mai.gov.ro, tel. 0251-422091
  • la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Dolj: Bogdan Băloi, e-mail spcrpciv.ipdj@mai.gov.ro, tel. 0251-590029

Regulamentul General privind Protecția Datelor 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 este disponibil aici.

Dreptul persoanelor vizate este disponibil aici.

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces în format PDF şi Word.

Cerere pentru exercitarea dreptului la rectificare în format PDF și Word.

Cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere în format PDF și Word.

Cerere pentru exercitarea dreptului de restricție la prelucrare în format PDF și Word.

Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție în format PDF și Word.

Nota de informare privind protecţia datelor cu caracter personal este disponibilă aici.

Nota de informare privind supravegherea video este disponibilă aici.

Nota de informare privind accesul în instituţie, apostilă, reconstituirea dreptului de proprietate şi situaţia aleşilor locali este disponibilă aici.