Alte informații

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova

Repartizarea, în județul Dolj, a sumelor defalcate din impozitul pe venit și sumelor din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: