Alte informații

Certificatul de performanță energetică a Palatului Administrativ din Craiova este disponibil aici.

 

Decizii ale Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Craiova

Repartizarea, în județul Dolj, a cotelor defalcate din impozitul pe venit și sumelor din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: