Documentele privind execuția contractelor

Documente privind execuția contractelor cu valoarea mai mare de echivalentul a 5.000 EUR pe anul 2022:

  • Procesul-verbal de recepție la Contractul de furnizare produse de resort IT – format PDF
  • Procesul-verbal de recepție la Contractul de prestări servicii curățenie (perioada martie – mai 2022) – format PDF