Buget

Bugetul pe anii 2018, 2017, 2016 şi 2015

Situaţia plăţilor pe anii 2018, 2017 şi 2016

Situația drepturilor salariale pe anii 2017 şi 2016

Situaţia veniturilor nete pe anii 2018, 2017 şi 2016

Anul 2018

I           II           III           IV           V           VI           VII           VIII           IX           X           XI           XII

Anul 2017

I           II           III           IV           V           VI           VII           VIII           IX           X           XI           XII

Anul 2016

I           II           III           IV           V           VI           VII           VIII           IX           X           XI           XII