Lista și datele de contact ale Serviciilor Publice Deconcentrate

Lista și datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor definite prin hotărâri de Guvern organizate la nivelul județului Dolj este disponibilă aici.