Comisia paritară

Componenţa Comisiei paritare pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul Dolj este disponibilă aici

Raportul de activitate al Comisiei paritare pentru anul 2023 este disponibil aici.