Comisia paritară

Componenţa Comisiei paritare pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul Dolj este disponibilă aici