Palatul Administrativ

 

Palatul Administrativ

     Clădirea Palatului Administrativ, în care funcţionează Instituţia Prefectului judeţului Dolj şi Consiliul Judeţean Dolj, a fost construită în anii 1912 -1913, la scurt timp după terminarea clădirii similare din Bucureşti.

     Palatul este situat în zona centrală a Municipiului Craiova, respectiv în Piaţa Prefecturii. Piaţa este mărginită de clădiri monumentale vechi şi noi, care-i pun în evidenţă valoarea estetică şi urbanistică deosebită.

     Construcţia Palatului Administrativ din Craiova a fost realizată de Petre Antonescu (1873 -1965).

     Acesta a fost un important promotor al stilului neoromânesc în arhitectură, iar acest lucru se observă la toate elementele arhitecturale ale acestei clădiri.

     Palatul fost ridicat, conform proiectului arhitectului Petre Antonescu, pe trei nivele şi avea 106 încăperi.

     Edificiul se  impune prin îmbinarea elementelor din arhitectura academică cu cele din arhitectura medievală şi cea populară. Gradarea raporturilor volumetrice, decroşeurile în consolă, logiile, balcoanele şi complexitatea acoperişului creează imaginea de monumentalitate.

     Interiorul este şi el impresionant. Conceput pe un plan simetric, axat pe verticala masivului turn central al intrării principale, construcţia reflectă pe de o parte concepţia clasică a autorului, iar pe de alta parte ataşamentul său faţă de arhitectura tradiţională românească evidentă în decoraţia faţadelor şi tratarea interioarelor.

     În centrul clădirii se află scara mare de onoare, cu accesele spre sălile de recepţie, de consiliu şi birouri. Iniţial clădirea era folosită şi ca locuinţă pentru prefect.

     Primul prefect s-a numit Nicolae Opran, mare proprietar de moşii şi mandatul său a început la 14 februarie 1859. Iniţial prefecţii au fost aleşi din rândul militarilor, ulterior după 1866 aproape toţi prefecţii de Dolj se regăsesc în cele mai bogate familii craiovene, deţinătoare de mari proprietăţi funciare. În perioada 1859-1949, în baza documentelor deţinute de Arhivele Naţionale figurează 88 prefecţi.

     Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Instituţiei Prefectului în România, în holul Palatului Administrativ, a fost montată o placă cu numele tuturor prefecţilor din judeţul Dolj.