Legislație

Legislația privind organizarea și funcționarea instituției prefectului:

  1. Constituția României format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro
  2. Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro
  3. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro
  4. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro
  5. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro
  6. OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro
  7. OG nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, cu modificările şi completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro
  8. HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, cu modificările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro
  9. HG nr. 341 din 11 aprilie 2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările și completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro

Legislația privind organizarea serviciilor publice oferite cetățenilor de către instituțiele prefectului este disponibilă în cadrul secțiunilor specifice (pașapoarte, permise auto și înmatriculări, apostilă).