Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Componenţa şi atribuţiile Comisiei Judeţene de Incluziune Socială sunt disponibile aici