Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Componenţa şi atribuţiile Comisiei Judeţene de Incluziune Socială sunt disponibile aici

  • Hotărârea nr. 1/27.04.2022 este disponibilă aici.
  • Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Județene privind Incluziunea Socială Dolj este disponibil aici.