Permise de conducere

Preschimbarea permisului de conducere

1) Eliberarea duplicatului – în cazul pierderii, furtului permisului de conducere se efectuează, în condiţiile legii, în baza următoarelor documente:

 1. dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 68 lei. Plata se poate face prin internet banking, virament bancar, mandat poştal sau în numerar.
 2. actul de identitate, în original şi copie;

Valabilitatea noului permis de conducere va fi aceeaşi cu a permisului pierdut/furat.

Dacă se doreşte o nouă valabilitate:

– fişa medicală, în original şi copie, eliberată de o unitate de asistenţă medicală autorizată, care atestă grupa/grupele* de vehicule pe care solicitantul este apt să le conducă;

 

2) Eliberarea duplicatului – în cazul deteriorării permisului de conducere, ori al schimbării numelui titularului se efectuează, în condiţiile legii, în baza următoarelor documente:

 1. dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 68 lei. Plata se poate face prin internet banking, virament bancar, mandat poştal sau în numerar.
 2. actul de identitate, în original şi copie;
 3. permisul de conducere a cărui preschimbare se solicită;

Valabilitatea noului permis de conducere va fi aceeaşi cu a permisului de conducere depus pentru preschimbare.

Dacă se doreşte o nouă valabilitate:

– fişa medicală, în original şi copie, eliberată de o unitate de asistenţă medicală autorizată, care atestă grupa/grupele* de vehicule pe care solicitantul este apt să le conducă;

 

3) Eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, se efectuează după efectuarea vizitei medicale, în baza următoarelor documente:

 1. fişa medicală, în original şi copie, eliberată de o unitate de asistenţă medicală autorizată, care atestă grupa/grupele* de vehicule pe care solicitantul este apt să le conducă;
 2. dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 68 lei. Plata se poate face prin internet banking, virament bancar, mandat poştal sau în numerar.
 3. actul de identitate, în original şi copie;
 4. permisul de conducere a cărui preschimbare se solicită;

 

* Fişa medicală se eliberează pentru:
– Grupa 1 (categoriile A, A1, A2, AM, B, B1, BE)
– Grupa 2 (categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, Tr, Tv, Tb)

 

Lista actualizată a unităţilor sanitare din judeţul Dolj, autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie poate fi consultată la adresa: www.dspdolj.ro secţiunea Avize şi autorizaţii sanitare.

Permisul de conducere se livrează la adresa din România indicată de titular sau se ridică de către acesta de la serviciul public comunitar indicat în cerere. În cazul în care titularul nu poate fi identificat la adresa indicată în cerere, permisul de conducere se va ridica de la serviciul public comunitar în a cărui competenţă teritorială se afla această adresă.

 

Preschimbarea permiselor de conducere ale cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate

În cazul cetăţenilor români care au domiciliul în România, dar se află temporar în străinătate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul unei alte persoane, pe bază de procură specială, autentificată de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.
Mandatarul va prezenta următoarele documentele:

 1. procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara unde se află cetăţeanul român, prin care împuterniceşte un mandatar pentru eliberarea unui nou permis de conducere;
 2. cerere de eliberare a permisului de conducere, semnată de titular în faţa funcţionarului diplomatic, pe care se aplică o fotografie color de dată recentă a titularului (de dimensiunea 3x4cm/4×5 cm; conturul feţei trebuie să aibă înălţimea de minim 22 mm şi maxim 27 mm de la bărbie la creştet;
 3. actul de identitate al titularului şi copie sau o copie vizata de funcţionarul diplomatic;
 4. dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 68 lei. Plata se poate face prin internet banking, virament bancar, mandat poştal sau în numerar.
 5. permisul de conducere a cărui preschimbare se solicită sau declaraţia de pierdere completată pe cerere;
 6. actul de identitate al persoanei împuternicite şi copie;
Dacă se doreşte o nouă valabilitate:
– actul care atestă starea de sănătate şi traducerea acesteia, vizată de funcţionarul diplomatic;

 

Preschimbarea permisului de conducere străin cu document similar românesc

a) cerere de preschimbare a permisului de conducere străin (formular tip format Word şi PDF, se procură şi de la ghişeu), se completează de solicitant cu majuscule, folosind pix cu pastă de culoare albastră, se semnează şi se datează;
b) permisul de conducere eliberat de autorităţile străine, în original şi traducerea*  în limba română a acestuia;
c) documentul de identitate al solicitantului, în original şi copie, respectiv:
   c1) certificatul de înregistrare şi paşaportul sau actul de identitate, în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene/Spaţiul Economic European/Confederaţiei Elveţiene;
   c2) paşaportul şi documentul care atestă dreptul de şedere legală pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini, alţii decât cei de la punctul c1);
   c3) cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate, în cazul cetăţenilor români;
d) fişa medicală şi copie, eliberată de o unitate de asistenţă medicală autorizată, care atestă grupa/grupele** de vehicule pe care solicitantul este apt să le conducă;
e) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 68 lei. Plata se poate face prin internet banking, virament bancar, mandat poştal sau în numerar.
*   Nu se solicită traducerea în limba română a permiselor de conducere eliberate de autorităţile statelor membre prevăzute în Anexa 1.
** Fişa medicală se eliberează pentru:
– Grupa 1 ( categoriile A, A1, A2, AM, B, B1, BE)
– Grupa 2 ( categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, Tr, Tv, Tb)

 

Lista actualizată a unităţilor sanitare din judeţul Dolj, autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie poate fi consultată la adresa: www.dspdolj.ro secţiunea Avize şi autorizaţii sanitare.

Permisul de conducere se livrează la adresa din România indicată de titular sau se ridică de către acesta de la serviciul public comunitar indicat în cerere. În cazul în care titularul nu poate fi identificat la adresa indicată în cerere, permisul de conducere se va ridica de la serviciul public comunitar în a cărui competenţă teritorială se află această adresă.

 

Anexa nr. 1 la Ordinul MAI nr. 163/2011 modificat şi completat de Ordinul MAI nr. 149/2014

Lista cuprinzând statele membre, emitente de permise de conducere naţionale ce pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea deţinătorilor unor astfel de permise

 1. Republica Austria
 2. Regatul Belgiei
 3. Republica Bulgaria
 4. Republica Cehă
 5. Republica Cipru
 6. Republica Croaţia
 7. Regatul Danemarcei
 8. Republica Elenă
 9. Confederaţia Elveţiană
 10. Republica Estonia
 11. Republica Finlanda
 12. Republica Franceză
 13. Republica Federală Germania
 14. Irlanda
 15. Republica Italiană
 16. Republica Islanda
 17. Republica Letonia
 18. Principatul Liechtenstein
 19. Republica Lituania
 20. Marele Ducat al Luxemburgului
 21. Republica Malta
 22. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
 23. Regatul Norvegiei
 24. Republica Polonă
 25. Republica Portugheză
 26. Republica Slovacă
 27. Republica Slovenia
 28. Regatul Spaniei
 29. Regatul Suediei
 30. Regatul Ţărilor de Jos
 31. Ungaria

 

Anexa nr. 2 la Ordinul MAI nr. 163/2011 modificat şi completat de Ordinul MAI nr. 149/2014

Lista cuprinzând statele membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, emitente de permise de conducere naţionale ce pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea deţinătorilor unor astfel de permise

 1. Republica Africa de Sud
 2. Republica Albania
 3. Republica Armenia
 4. Republica Azerbaidjan
 5. Uniunea Bahamas
 6. Regatul Bahrain
 7. Republica Belarus
 8. Bosnia şi Herţegovina
 9. Republica Federativă a Braziliei
 10. Republica Centrafricană
 11. Republica Democratică Congo
 12. Republica Cote d’Ivoire
 13. Republica Cuba
 14. Emiratele Arabe Unite
 15. Federaţia Rusă
 16. Republica Filipine
 17. Georgia
 18. Republica Guyana
 19. Republica Islamică Iran
 20. Statul Israel
 21. Republica Kazahstan
 22. Republica Kîrgîză
 23. Republica Kenya
 24. Statul Kuwait
 25. Republica Liberia
 26. Republica Macedonia
 27. Regatul Maroc
 28. Republica Moldova
 29. Principatul Monaco
 30. Mongolia
 31. Muntenegru
 32. Republica Niger
 33. Republica Islamică Pakistan
 34. Republica Peru
 35. Statul Qatar
 36. Republica San Marino
 37. Republica Senegal
 38. Republica Serbia
 39. Republica Seychelles
 40. Republica Tadjikistan
 41. Republica Tunisiană
 42. Republica Turkmenistan
 43. Republica Turcia
 44. Ucraina
 45. Republica Orientală a Uruguayului
 46. Republica Uzbekistan
 47. Republica Socialistă Vietnam
 48. Republica Zimbabwe

 

Anexa nr. 3 la Ordinul MAI nr. 163/2011 modificat şi completat de Ordinul MAI nr. 149/2014

Lista cuprinzând statele care nu sunt membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, emitente de permise de conducere naţionale ce pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea deţinătorilor unor astfel de permise

 1. Canada
 2. Republica Coreea
 3. Republica Arabă Egipt
 4. Regatul Haşemit al Iordaniei
 5. Japonia
 6. Republica Libaneză
 7. Republica Arabă Siriană
 8. Statele Unite ale Americii
 9. Republica Populară Chineză*)

––––

*) Permisele emise de autorităţile competente din Republica Populară Chineză se preschimbă cu permise de conducere româneşti valabile doar pentru categoria B, până la încheierea tratatului bilateral cu acest stat.