Înmatriculări, Radieri, Autorizări provizorii

Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din România sau un alt stat membru UE care nu a mai fost niciodată înmatriculat

 1. Cererea solicitantului;
 2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent;
 3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA), în termen de valabilitate şi original;
 7. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei;
 8. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
 9. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;

În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia,  nu este înregistrată în scopuri de TVA, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:
a) formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou, sau
b) formularul “Certificat” , dacă mijlocul de transport nu este nou. În conformitate cu  prevederile  Ordinului comun MAI – MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.O. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul

 

Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din afara UE şi care nu a mai fost niciodată înmatriculat

 1. Cererea solicitantului
 2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent;
 3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 4. Documentul care atesta dreptul de proprietate, în original şi copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA), în termen de valabilitate şi original;
 7. Dovada efectuării formalităţilor vamale de import (definitiv sau temporar), în original sau copie legalizată;
 8. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei;
 9. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor);

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;

 

Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din UE şi care a mai fost înmatriculat

 1. Cererea solicitantului
 2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent;
 3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 6. Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabilitate;
 7. Copia asigurării RCA, în termen de valabilitate şi original;
 8. Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare, însoţite de traducerea acestora;
 9. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei;
 10. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei pentru număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere documente;
 11. Certificatul de autenticitate eliberat de Registrul Auto Român;
 12. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum şi împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 13. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
 14. În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia,  nu este înregistrată în scopuri de TVA, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:
  a) formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou, sau
  b) formularul “Certificat”, dacă mijlocul de transport nu este nou

 

Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din afara UE şi care a mai fost înmatriculat

 1. Cererea solicitantului;
 2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent;
 3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 6. Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabilitate;
 7. Copia asigurării RCA, în termen de valabilitate şi original;
 8. Dovada efectuării formalităţilor vamale de import (definitiv sau temporar), în original sau copie legalizată;
 9. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei;
 10. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere documente;
 11. Certificatul de autenticitate eliberat de Registrul Auto Român;
 12. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 13. Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare, însoţite de traducerea acestora;
 14. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din România şi care este înmatriculat în Bucureşti sau în alt judeţ (transcriere)

 1. Cererea solicitantului;
 2. Fişa de înmatriculare, semnată de fostul şi noul proprietar, vizată la organul fiscal teritorial competent (în locul vizei fostului proprietar se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal teritorial competent);
 3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 6. Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabilitate;
 7. Copia asigurării RCA, în termen de valabilitate şi original;
 8. Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;
 9. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 10. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei;
 11. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (dacă acestea nu se păstrează de fostul proprietar) în valoare de 40 lei pentru număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere documente;
 12. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum şi împuternicirea reprezentatului legal al acestora;

Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

Documente necesare pentru eliberarea unei autorizaţii de circulaţie provizorie

 1. Cererea solicitantului;
 2. Dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, în original şi copie;
 3. Copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului şi original;
 4. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 5. Dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie de 13 lei;
 6. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu nr. provizoriu de 40 de lei (se achită la ghişeul instituţiei noastre);
 7. Copia declaraţiei vamale pentru vehiculele achiziţionate din afara UE pentru care se solicită înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări;
 8. Pentru vehiculele înmatriculate anterior se prezintă şi documentele de înmatriculate original şi copie, precum şi traduceri pentru cele înmatriculate în alt stat.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum şi împuternicirea reprezentatului legal al acestora;

 

Eliberarea plăcilor cu număr de înmatriculare reclamate ca fiind pierdute, furate sau deteriorate

Documente necesare:

 1. cererea solicitantului;
 2. declaraţia de pierdere/furt sau dovada din care să rezulte că numărul a fost deteriorat);
 3. cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 4. certificat de înmatriculare, în original şi copie;
 5. dovada de plată a contravalorii noilor plăcuţe de înmatriculare;
 6. actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 7. în cazul reprezentării:
 • pentru persoane fizice – procură specială autentificată;
 • pentru persoane juridice – împuternicire însoţită de documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
 1. placa/plăcile cu numărul de înmatriculare deteriorat.

 

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când certificatul de înmatriculare a fost pierdut

 1. Cererea solicitantului;
 2. Declaraţia solicitantului din care să rezulte pierderea;
 3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 4. Asigurarea autovehiculului, în original şi copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 6. Dovada de plată contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei;
 7. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 8. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când certificatul de înmatriculare a fost deteriorat

 1. Cererea solicitantului;
 2. Declaraţia solicitantului din care să rezulte modul de deteriorare;
 3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 4. Asigurarea autovehiculului, în original şi copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 6. Certificatul de înmatriculare deteriorat;
 7. Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei;
 8. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 9. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul

 

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când certificatul de înmatriculare a fost furat

 1. Cererea solicitantului;
 2. Declaraţia solicitantului din care să rezulte furtul documentului;
 3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 4. Asigurarea autovehiculului, în original şi copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 6. Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei;
 7. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 8. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul

 

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică date despre vehicul

 1. Cererea solicitantului;
 2. Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării motorului care are o capacitate cilindrică diferită;
 3. Cartea de identitate a vehiculului cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă Registrul Auto Român;
 4. Asigurarea autovehiculului, în original şi copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 6. Dovada achitării taxei certificatului de înmatriculare de 37 lei;
 7. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 8. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
 9. Certificatul de înmatriculare în original.

 

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică date despre proprietar

 1. Cererea solicitantului;
 2. Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării domiciliului;
 3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 4. Asigurarea autovehiculului, în original şi copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 6. Dovada achitării taxei certificatului de înmatriculare de 37 lei;
 7. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 8. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
 9. Certificatul de înmatriculare în original.
 10. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi dovada de plată a contravalorii celor noi şi după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare, în cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare.

 

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică numărul de înmatriculare

 1. Cererea solicitantului;
 2. Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării domiciliului;
 3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 4. Asigurarea autovehiculului, în original şi copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 6. Dovada achitării taxei certificatului de înmatriculare de 37 lei;
 7. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum şi împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 8. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
 9. Certificatul de înmatriculare în original şi plăcile cu numărul de înmatriculare.

 

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în cazul predării vehiculului către o unitate specializată în vederea dezmembrării 

 1. Cererea solicitantului;
 2. Certificatul de înmatriculare;
 3. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 4. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 5. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 6. Documentul care atestă dezmembrarea, casarea sau predarea unei unităţi specializate în vederea dezmembrării;
 7. Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial, sau  certificatul de atestare fiscală.
 8. Certificat de radiere – 3 exemplare;
 9. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 10. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în cazul scoaterii definitive a vehiculului din România (export)

 1. Cererea solicitantului;
 2. Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală;
 3. Certificatul de înmatriculare;
 4. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 5. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 6. Documentul care atestă exportul vehiculului (document vamal românesc de export / document străin vamal de import / document de înmatriculare în străinătate / sau alte înscrisuri oficiale străine din care rezultă exportul sau înmatricularea în străinătate);
 7. Certificat de radiere – 3 exemplare;
 8. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 9. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 10. Se poate da curs radierii şi fără Cartea de Identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare şi plăci dacă se face dovada că acestea au fost reţinute de autorităţile străine la înmatriculare;
 11. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în cazul declarării furtului vehiculului

 1. Cererea solicitantului;
 2. Documentul emis de poliţie care atestă furtul în ţară sau străinătate;
 3. Certificatul de înmatriculare;
 4. Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 5. Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii Administraţiei Publice locale;
 6. Certificatul de radiere – 3 exemplare;
 7. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 8. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în cazul în care deţinătorul nu mai doreşte menţinerea vehiculului în circulaţie (la cerere)

 1. Cererea solicitantului;
 2. Document care atestă deţinerea unui garaj, teren, curte, parcare, unde va fi depozitat vehiculul respective, în original şi copie;
 3. Certificatul de înmatriculare;
 4. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 5. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 6. Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale sau certificatul de atestare fiscală;
 7. Certificatul de radiere – 3 exemplare;
 8. Declaraţie pe proprie răspundere a titularului înmatriculării sau a moştenitorilor legali ai acestuia, din care să reiasă că vehiculul nu mai circulă pe drumurile publice;
 9. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum şi împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 10. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.