Solicitare informații – Legislație

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – link către portalul http://legislatie.just.ro