Organizare

Regulamentul de organizare şi funcţionare este disponibil aici

Codul etic şi de integritate al personalului instituţiei este disponibil aici

Organigrama este disponibilă aici

Comisia paritară este disponibilă aici.

Carieră:

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier juridic, consilier și referent – 23 septembrie 2019

 • Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției de consilier este disponibil aici
 • Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției de referent este disponibil aici
 • Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției de consilier juridic este disponibil aici
 • Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea funcției de consilier este disponibil aici.
 • Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea funcției de consilier juridic este disponibil aici.
 • Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției de consilier este disponibil aici.
 • Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției de referent este disponibil aici.
 • Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției de consilier juridic este disponibil aici.
 • Rezultatul selecţiei dosarelor este disponibil aici.
 • Completarea anunțului nr. 8658/2019 este disponibilă aici.
 • Anunțul nr. 8658/2019 este disponibil aici.
 • Formular de înscriere format Word
 • Model adeverință format Word