Organizare

Regulamentul de organizare şi funcţionare este disponibil aici

Codul etic şi de integritate al personalului instituţiei este disponibil aici

Organigrama este disponibilă aici

Carieră

Concurs pentru ocuparea  postului  corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul  Compartimentului Financiar-Contabilitate – 15.01.2019

  • Anunţul nr. 13843/11.12.2018 este disponibil aici.
  • Completarea anunţului nr. 13843/11.12.2018 este disponibilă aici.
  • Rezultatul selecţiei dosarelor este disponibil aici.
  • Rezultatul contestației selecției dosarelor este disponibil aici.
  • Rezultatul probei scrise este disponibil aici.
  • Rezultatul probei interviu este disponibil aici.
  • Rezultatul final este disponibil aici.