Grupul de lucru pentru derularea POAD

Componenţa și atribuțiile Grupului de lucru pentru derularea POAD sunt disponibile aici