Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ

Ordinul Prefectului nr. 324 bis/23.09.2020 privind aprobarea Planului teritorial comun de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţămâmt preuniversitar din judeţul Dolj în anul şcolar 2020-2021 este disponibil aici.