Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Componenţa Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice la nivelul judeţului Dolj este disponibilă aici

 

Atribuţiile comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice sunt, în principal, următoarele:

  1. analiza problemelor cu caracter socio economic care privesc persoanele vârstnice;
  2. elaborarea de propuneri pentru soluţionarea acestor probleme;
  3. elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi înaintate de către prefect conducerii Ministerului Afacerilor Interne.