Comisia pentru Aplicarea OUG nr. 96/2002

Ordinul Prefectului nr. 177/28.09.2015 privind modificarea anexei la Ordinul Prefectului nr. 214/2014 de constituire a Comisiei judeţene de urmărire a aplicării prevederilor OUG nr. 96/2002, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore format PDF.

Acest Ordin a fost abrogat prin art. 5 din Ordinul Prefectului nr. 347/24.10.2017 privind constituirea Comisiei pentru aplicarea prevederilor HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 format PDF