Comisia mixtă de rechiziții constituită la nivelul județului

Componenţa Comisiei de rechiziţii din subordinea Instituţiei Prefectului – Judeţul Dol este disponibilă aici

Atribuţii

Comisiile mixte de rechiziţii stabilesc cantităţile de bunuri ce pot fi rechiziţionate pe localităţi, operatori economici, instituţii publice şi alte persoane juridice, în vederea realizării integrale a scopurilor prevăzute la art. 3, din Legea 132/1997.