Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

Componenţa Comisiei judeţene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi este disponibilă aici