Comisia de evaluare pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise, sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

Conform art. 7 alin. 2 din HG nr. 1214/2009 convocarea comisiei se face de către prefect la solicitarea scrisă a Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dolj.

Conform art. 7 alin. 1 din HG nr. 1214/2009 comisia de evaluare este constituită din:

  • reprezentantul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene;
  • reprezentantul teritorial al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cu atribuţii în stabilirea valorii genetice a animalelor – Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie;
  • reprezentantul Unităţii locale de decizie din cadrul Centrului local de combatere a bolilor, desemnat de prefect;
  • reprezentantul Unităţii locale de sprijin, respectiv primarul localităţii sau reprezentantul desemnat de către acesta.

Această comisie se înființează și funcționează doar în cazul în care sunt focare de boli transmisibile la animale.