Comisia de disciplină

Componenţa Comisiei de disciplină pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarilor publici este disponibilă aici

 

   Atribuţiile comisiei de disciplină sunt:

  1. administrative;
  2. funcţionale.

Comisia de disciplină îndeplineşte următoarele atribuţii administrative:

  1. alege preşedintele comisiei de disciplină, în condiţiile prezentei hotărâri;
  2. primeşte sesizările şi toate documentele care îi sunt adresate, după ce au fost înregistrate de secretarul comisiei de disciplină;
  3. întocmeşte procese-verbale, în condiţiile prezentei hotărâri;
  4. întocmeşte rapoarte, în condiţiile prezentei hotărâri;

Comisia de disciplină îndeplineşte următoarele atribuţii funcţionale:

  1. efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere disciplinară;
  2. propune sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propune clasarea sesizării în condiţiile prezentei hotărâri, cu votul majorităţii membrilor comisiei;
  3. propune menţinerea sau anularea sancţiunii disciplinare prevăzute la 77 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, în cazul în care aceasta a fost contestată la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

     Contestaţia cu privire la sancţiunea disciplinară aplicată potrivit art. 77 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării actului administrativ prin care aceasta a fost aplicată.

     În situaţia prevăzută la alin. (2) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice sesizează comisia de disciplină în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei. În acest caz, comisia de disciplină este competentă să verifice dacă sancţiunea disciplinară a fost aplicată cu respectarea prevederilor art. 78 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată.