Comisia de dialog social

Comisia de Dialog Social funcționează în baza Legii nr. 367/2022.

Ordinul Prefectului nr. 218/16.04.2024 privind componența Comisiei de Dialog Social Dolj format PDF

Ordinul Prefectului  nr. 126/02.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Comisiei de Dialog Social Dolj format PDF

 


Data şedinţei: 26.03.2024, ora 11:00
 • Lista de prezență a persoanelor participante la ședință este disponibilă aici.

 

Data şedinţei: 28.02.2024, ora 11:00
 • Lista de prezență a persoanelor participante la ședință este disponibilă aici.
 • Minuta ședinței este disponibilă aici

 

Data şedinţei: 30.01.2024, ora 11:00
 • Lista de prezență a persoanelor participante la ședință este disponibilă aici.
 • Minuta ședinței este disponibilă aici

 

Ședințe anul 2023
Data şedinţei: 19.12.2023, ora 11:00
 • Lista de prezență a persoanelor participante la ședință este disponibilă aici.
 • Minuta ședinței este disponibilă aici
Data şedinţei: 28.11.2023, ora 11:30
 • Lista de prezență a persoanelor participante la ședință este disponibilă aici.
 • Minuta ședinței este disponibilă aici
Data şedinţei: 19.07.2023, ora 11:30
 • Lista de prezență a persoanelor participante la ședință este disponibilă aici.
 • Minuta ședinței este disponibilă aici
Data şedinţei: 27.06.2023, ora 10:00
 • Lista de prezență a persoanelor participante la ședință este disponibilă aici.
 • Minuta ședinței este disponibilă aici
Data şedinţei: 30.05.2023, ora 10:00
 • Lista de prezență a persoanelor participante la ședință este disponibilă aici.
 • Minuta ședinței este disponibilă aici
Data şedinţei: 25.04.2023, ora 10:00
 • Lista de prezență a persoanelor participante la ședință este disponibilă aici.
Data şedinţei: 28.03.2023, ora 10:00
 • Lista de prezență a persoanelor participante la ședință este disponibilă aici.
 • Minuta ședinței este disponibilă aici
Data şedinţei: 23.02.2023, ora 10:00
 • Lista de prezență a persoanelor participante la ședință este disponibilă aici.
 • Minuta ședinței este disponibilă aici
Data şedinţei: 31.01.2023, ora 11:00
 • Minuta ședinței este disponibilă aici.

 

Ședințe anul 2022

Data şedinţei: 15.12.2022, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Informare privind activitățile desfășurate având ca obiect respectarea prevederilor legale, conformitatea și modul de etichetare, prezentare și publicitate, a produselor alimentare specifice sărbătorilor de iarnă. Prezintă: domnul Șomîcu Ilarian Cosmin, comisar șef adjunct Comisariatul Judeţean pentru Protecţia  Consumatorilor Dolj
 2. Diverse

2.1. Informare a Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dolj privind aplicarea Ordinului A.N.P.C nr. 201/2022 cu referire la furnizarea de informaţii la comercializarea produselor finite/mâncărurilor furnizate de unităţile de restauraţie colective.*

2.2 Informare a Inspectoratului Școlar Județean Dolj privind stadiul actual al derulării, la nivelul județului Dolj, a „Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat” aprobat prin OUG  nr. 105/30.06.2022.*

*propunere a reprezentantului Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România în Comisia de Dialog Dolj.

2.3. Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 21.11.2022

 

Data şedinţei: 21.11.2022, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Informare privind programele de finanțare din fonduri europene aflate în derulare la Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Craiova. Stadiul implementării acestora. Prezintă: domnul Anuța Daniel Cristian, director executiv Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Craiova
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 26.10.2022)

 

Data şedinţei: 26.10.2022, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Informare a Direcției de Sănătate Publică Dolj privind Starea de sănătate a comunității județului Dolj. Prezintă: domnul Micu Viorel Dorin, director executiv Direcția de Sănătate Publică Dolj
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 27.09.2022)

 

Data şedinţei: 27.09.2022, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Informare a Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj privind ucenicia la locul de muncă, ca formă de formare profesională. Situația existentă la nivelul județului Dolj. Prezintă: doamna Tiribeja Cornelia Aurora, director executiv Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 30.08.2022)

 

Data şedinţei: 30.08.2022, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Raport privind activitatea desfăşurată de Administrația Finanțelor Publice Dolj cu privire la încasările bugetare aferente anului 2021 și ale semestrului I 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021. Prezintă: doamna Oprescu Bogdana, șef administrație Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj
 2. Diverse

2.1. Informare a Inspectoratului Școlar Județean Dolj privind stadiul implementării la nivelul județului Dolj a „Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat” aprobat prin OUG  nr. 105/30.06.2022 – propunere venită din partea domnului Valentin Cristea, reprezentant al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România și al Confederației Patronale din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România (CONPIROM) în Comisia de Dialog Dolj.

2.2. Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 21.07.2022.

 

Data şedinţei: 21.07.2022, ora 12:00

Ordinea de zi:
 1. Raport privind calitatea apei potabile la nivelul județului Dolj. Prezintă: domnul Micu Viorel Dorin, director executiv Direcția de Sănătate Publică Dolj
 2. Diverse

2.1. Consultarea membrilor C.D.S Dolj în legătură cu adresa nr. 8460/13.07.2022 a Federației Patronatelor din Regiunea Oltenia, propunere venită din partea domnului Valentin Cristea, reprezentant al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România și al Confederației Patronale din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România (CONPIROM) în Comisia de Dialog Dolj.

2.2. Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 29.06.2022

 

Data şedinţei: 29.06.2022, ora 09:00

Ordinea de zi:
 1. Informare privind programele de finanțare aflate în derulare la Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea reusurselor umane„  regiunea Sud-Vest Oltenia și stadiul implementării acestora. Prezintă: doamna Năstasă Monica, director executiv Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Vest Oltenia
 2. Informare privind evoluția calității aerului și nivelul radioactivității pe raza municipiului Craiova și la nivelul județului Dolj. Prezintă: doamna Mateescu Monica, director executiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj
 3. Diverse

 

Data şedinţei: 14.04.2022, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Situația accidentelor de muncă înregistrate pe raza județului Dolj, în anul 2021. Neconformități constatate de ITM Dolj ca urmare a controalelor efectuate în domeniul legislației muncii, sănătății și securității muncii. Prezintă: domnul Cătălin Mohora, inspector șef Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj
 2. Diverse

 

Ședințe anul 2020

 

Data şedinţei: 27.02.2020, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Preocupări ale Administrației Finanțelor Publice Dolj privind creșterea încasărilor  bugetare în anul 2019 și situația comparativă 2018 – 2019. Prezintă: doamna Oprescu Bogdana, șef administrație Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 30.01.2020).

 

Data şedinţei: 30.01.2020, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Raportul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj privind asigurarea protecţiei unităţilor de învăţământ şcolar, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic în semestrul II 2019. Prezintă: domnul Glugă Constantin Adrian, inspector şef Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 18.12.2019).

 

Ședințe anul 2019

 

Data şedinţei: 18.12.2019, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Informare asupra domeniilor cu risc profesional din județul Dolj, în anul 2019, prin prisma accidentelor de muncă și a bolilor profesionale din evidența I.T.M. Dolj. Prezintă: domnul Cătălin Mohora – inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 29.11.2019).

 

Data şedinţei: 29.11.2019, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Informare a Direcţiei de Sănătate Publică Dolj privind Starea de sănătate a comunității județului Dolj. Prezintă: doamna Ludmila Prunariu, director executiv Direcția de Sănătate Publică Dolj
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 29.10.2019).

 

Data şedinţei: 29.10.2019, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Informare a Inspectoratului Județean de Poliție Dolj privind activităţile desfăşurate în sistem integrat în cadrul campaniei de informare și prevenire derulată sub denumirea „#10 PENTRU SIGURANȚĂ” în unitățile de învățământ și zonele adiacente. Prezintă: domnul Dumitrescu Laurențiu, împuternicit inspector şef Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 24.09.2019).

 

Ordinul Prefectului nr. 325/17.10.2019 privind actualizarea Comisiei de Dialog Social la nivelul judeţului Dolj format PDF

 

Data şedinţei: 24.09.2019, ora 10:00

Ordinea de zi:
 1. Informare privind categoriile de parcări din municipiul Craiova. Prezintă: Manda Marian Sorin, administrator public Primăria municipiului Craiova                                                          
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 29.08.2019).

 

Data şedinţei: 29.08.2019, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Punerea în discuţie a memoriului Sindicatului Lucrătorilor Poştali – Filiala Dolj privind problemele şi revendicările salariaţilor din acest sector de activitate. Prezintă: domnul Dumitru Roman – preşedintele Sindicatului Lucrătorilor Poştali – Filiala Dolj
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 15.07.2019).

 

Data şedinţei: 15.07.2019, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Raport privind responsabilitățile și acțiunile desfășurate de Comisariatul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Dolj pentru controlul calității aerului şi nivelul radioactivităţii pe raza municipiului Craiova şi la nivelul judeţului Dolj. Prezintă: domnul Călinoiu Gheorghe, comisar șef Comisariatul Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Dolj
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 25.06.2019).

 

Data şedinţei: 25.06.2019, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Informare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj privind calitatea aerului şi nivelul radioactivităţii pe raza municipiului Craiova şi la nivelul judeţului Dolj. Prezintă: doamna Mateescu Monica, director executiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 16.05.2019).

 

Data şedinţei: 16.05.2019, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Informare a Direcţiei de Sănătate Publică Dolj privind rețeaua sanitară din județul Dolj și derularea Programelor Naționale de Sănătate Publică în județul Dolj în perioada 2018 – martie 2019. Prezintă: doamna Prunariu Ludmila, director executiv Direcția de Sănătate Publică Dolj
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 18.04.2019).

 

Data şedinţei: 18.04.2019, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă pentru șomeri și angajatori. Prezintă: domnul Calotă Virgil Radu, director executiv Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 28.03.2019).

 

Data şedinţei: 28.03.2019, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Raportul activității desfășurate, în anul 2018, de Direcţia pentru Agricultură Dolj privind implementarea politicilor, strategiilor în agricultură şi industrie alimentară, consultanţă agricolă şi formare profesională, precum şi activitatea de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, statistică agricolă şi monitorizare piaţă. Prezintă: domnul Popa Adrian, director executiv Direcția pentru Agricultură  Dolj
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 26.02.2019).

 

Data şedinţei: 26.02.2019, ora 13:00

Ordinea de zi:
 1. Situația accesărilor în cadrul programului Start-up Nation – Prezintă: domnul Radu Mihai Ghinea, director Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Craiova
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 29.01.2019).

 

Data şedinţei: 29.01.2019, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Raportul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj privind asigurarea protecţiei unităţilor de învăţământ şcolar, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic în trim. IV 2018.
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 29.11.2018).

 

Ordinul Prefectului nr. 92/21.02.2019 privind actualizarea Comisiei de Dialog Social la nivelul judeţului Dolj format PDF

 

Ședințe anul 2018

 

Data şedinţei: 28.11.2018, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Informare a Direcţiei de Sănătate Publică Dolj privind Starea de sănătate a comunității județului Dolj. Prezintă: doamna Ludmila Prunariu, director executiv Direcția de Sănătate Publică Dolj
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 24.10.2018).

 

Data şedinţei: 24.10.2018, ora 12:00

Ordinea de zi:
 1. Raportul Administrației Finanțelor Publice Dolj privind încasările bugetare pe primele 9 luni ale anului 2018 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017.Prezintă:doamna Oprescu Bogdana, șef administrație Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 27.09.2018).

 

Data şedinţei: 27.09.2018, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Informare a Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj privind situația beneficiarilor de beneficii sociale la nivelul județului Dolj pe semestrul I al anului 2018. Prezintă: domnul Marius Simcelescu, director executiv Agenţia judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 30.08.2018).

 

Data şedinţei: 30.08.2018, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Informare a Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj privind impactul asupra pieței forței de muncă prin modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. Prezintă: domnul Calotă Virgil Radu, director executiv Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj.
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 24.07.2018).

 

Data şedinţei: 24.07.2018, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Raportul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj privind asigurarea protecţiei unităţilor de învăţământ şcolar, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic în trim. II 2018. Prezintă: domnul Nicolescu Constantin, inspector şef Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 27.06.2018).

 

Data şedinţei: 27.06.2018, ora 13:00

Ordinea de zi:
 1. Informare privind calitatea aerului și nivelul radioactivității pe raza municipiului Craiova și la nivelul  județului Dolj  , prezintă – director executiv Monica Mateescu – Agenția Județeană pentru Protecția mediului Dolj.
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința din data de 30.05.2018).

 

Data şedinţei: 30.05.2018, ora 10:00

Ordinea de zi:
 1. Raportul Direcției de Sănătate Publică privind derularea Programelor Naționale de Sănătate Publică în județul Dolj în perioada 2017 – martei 2018, prezintă – director executiv Ludmila Prunariu.
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința din data de 24.04.2018).

 

Data şedinţei: 24.04.2018, ora 13:00

Ordinea de zi:
 1. Analiza revendicărilor salariale ale personalului contractual din cadrul Direcției de Sănătate Publică Dolj – prezintă – Bănici Adi si Pătru Maria, lideri sindicali.
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința din data de 30.03.2018).

 

Data şedinţei: 30.03.2018, ora 10:00

Ordinea de zi:
 1. Situația beneficiarilor de beneficii sociale la nivelul județului Dolj în anul 2017 – prezintă Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială – director executiv Marius Simcelescu.
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința din data de 26.02.2018).

 

Data şedinţei: 26.02.2018, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Formele de sprijin în agricultură, ca măsuri de dezvoltare economică şi socială –  prezintă director executiv Adrian Popa, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Dolj.
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința din data de 29.01.2018).

 

Data şedinţei: 29.01.2018, ora 11:00

Ordinea de zi:
 1. Planul de școlarizare realizat în anul școlar 2017-2018 și revigorarea învățământului profesional doljean –  prezintă Monica Leontina Sună – inspector general Inspectoratul Școlar Județean Dolj.
 2. Diverse (Supunerea spre aprobare a minutei încheiate în ședința ordinară din data de 14.12.2017).