Comisia de delimitare teritorială între unități administrative

Componenţa Comisiilor de delimitare cadastrală a UAT Dăbuleni şi UAT Amărăştii de Jos este disponibilă aici