Comisia de analiză tehnică

Componenţa și atribuțiile Comisiei de Analiză Tehnică pentru evaluarea impactului asupra mediului şi emiterea acordului de mediu pentru proiectele publice sau private care pot avea efecte semnificative asupra mediului este disponibilă aici