Colegiul prefectural

Ordinul Prefectului  nr. 104/21.03.2022 privind modificarea Regulamentului de Funcţionare a Colegiului Prefectural – Judeţul Dolj format PDF

Componența Colegiului Prefectural este disponibilă aici.

Data şedinţei: 31.07.2024, ora 09:00
 • Ordinul Prefectului nr. 296/04.07.2024 format PDF
Data şedinţei: 27.06.2024, ora 09:00
 • Ordinul Prefectului nr. 279/17.06.2024 format PDF
 • Situaţia persoanelor absente la lucrările şedinţei este disponibilă aici
Data şedinţei: 30.05.2024, ora 10:00
 • Ordinul Prefectului nr. 261/23.05.2024 format PDF
Data şedinţei: 24.04.2024, ora 09:00
 • Ordinul Prefectului nr. 217/16.04.2024 format PDF
 • Situaţia persoanelor absente la lucrările şedinţei este disponibilă aici
 • Hotărârea nr. 2/24.04.2024 format PDF
Data şedinţei: 26.03.2024, ora 10:00
 • Ordinul Prefectului nr. 165/20.03.2024 format PDF
 • Situaţia persoanelor absente la lucrările şedinţei este disponibilă aici
Data şedinţei: 28.02.2024, ora 10:00
 • Ordinul Prefectului nr. 125/20.02.2024 format PDF
 • Situaţia persoanelor absente la lucrările şedinţei este disponibilă aici
Data şedinţei: 30.01.2024, ora 10:00
 • Ordinul Prefectului nr. 43/19.01.2024 format PDF
 • Situaţia persoanelor absente la lucrările şedinţei este disponibilă aici
 • Hotărârea nr. 1/30.01.2024 format PDF

 • ARHIVA 2023 este disponibilă aici.
 • ARHIVA 2022 este disponibilă aici.
 • ARHIVA 2020 este disponibilă aici.
 • ARHIVA 2019 este disponibilă aici.
 • ARHIVA 2018 este disponibilă aici

În fiecare judeţ funcţionează un colegiu prefectural compus din prefect, subprefecţi şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în judeţul respectiv. La lucrările colegiului prefectural pot fi invitate şi alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară.

Colegiul prefectural funcţionează în baza prevederilor art. 267 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  şi art. 12 din HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Colegiul prefectural are următoarele atribuţii principale:

 1. analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;
 2. stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficienţă acţiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate;
 3. stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional;
 4. organizează acţiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în vederea soluţionării unor situaţii deosebite;
 5. analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al informaţiei, al resurselor materiale, financiare ori umane.

Colegiul prefectural îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului ori de către prefect.

Colegiul prefectural se convoacă de către prefect cel puţin o dată pe lună şi oricând se consideră că este necesar.