Achiziții publice

Programul anual al achizițiilor publice pe anii:
2022     2021-rev     2021     2020-rev     2020     2019-rev1     2019     2018-rev2     2018-rev1     2018     2017-rev3     2017-rev2     2017-rev1     2016-cap.51     2016-cap.61

 

Centralizatorul contractelor de achiziții cu valoare mai mare de echivalentul a 5.000 EUR pe anii: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 şi 2016

 

Contracte de achiziție publică cu valoarea mai mare de echivalentul a 5.000 EUR pe anul 2022:

 • Contract furnizare produse de resort IT – format PDF
 • Contract de prestări servicii curățenie – format PDF
Anunţuri:
 • Consultare piață – servicii de consultanță – anunț în format PDF.
 • Solicitare ofertă achiziție servicii VPN – anunț SEAP ADV1290736 în format PDF, caiet de sarcini în format PDF și Word, formulare în format PDF și Word.
 • Solicitare ofertă achiziție servicii de curățenie – anunț SEAP ADV1290724 în format PDF, documentație (caiet de sarcini și formulare) în format PDF și formulare în format Word.
 • Solicitare ofertă achiziție panouri de protecție – anunț în format PDF.
 • Solicitare ofertă achiziție cartușe imprimantă – anunț în format PDF, formular ofertă în format Word.
 • Solicitare ofertă achiziție cartușe imprimantă – anunț în format PDF, formular ofertă în format Word.
 • Solicitare ofertă achiziție servicii de furnizare program legislativ și actualizare bază legislativă – anunț SEAP ADV1283708 în format PDF, documentație (caiet de sarcini și formulare) în format PDF și formulare în format Word.
 • Solicitare ofertă achiziție servicii de protecţie informatică antivirus şi antimalware – anunț SEAP ADV1283706 în format PDF, documentație (caiet de sarcini și formulare) în format PDF, formulare în format Word și caracteristici tehnice în format Word.
 • Solicitare ofertă servicii aparate filtrare, pe bază de abonament – anunț în format PDF.
 • Solicitare ofertă achiziție produse IT – anunț SEAP ADV1277061 în format PDF, documentație (anunț publicitar, caiet de sarcini și formulare) în format PDF, formulare în format Word și specificații tehnice în format Word.
 • Solicitare ofertă achiziție servicii spălări auto – anunț SEAP ADV1276274, caiet de sarcini și formulare în format PDF, formulare în format Word.
 • Solicitare ofertă achiziție cartușe imprimantă – anunț în format PDF, formular ofertă în format Word.
 • Solicitare ofertă achiziție servicii curățenie – anunț SEAP ADV1271744 în format PDF și caiet de sarcini și formulare în format PDF.

 • Rezultat achiziție directă – Anunț SEAP ADV1257163/22.11.2021 expertiză tehnică – format PDF
 • Rezultat achiziție directă – Anunț SEAP ADV1257158/22.11.2021 studiu geotehnic și studiu topografic – format PDF
 • Rezultat achiziție directă – Anunț SEAP ADV1257149/22.11.2021 audit energetic – format PDF
 • 24.11.2021 – Răspuns la solicitarea de clarificări pentru achiziția directă având ca obiect serviciul de eleborare Audit energetic și Certificat de Performanță Energetică pentru clădirea Palatul Administrativ, Craiova, Calea Unirii, nr. 19, județul Dolj la obiectivul de investiții „Consolidarea, reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a clădirii Palatului Administrativ al județului Dolj, monument istoric de interes național”, publicată în SEAP cu nr. 1257149/22.11.2021, este disponibil aici.
 • Solicitare ofertă achiziție cartușe imprimantă (reluare) – anunț în format PDF, formular ofertă în format Word.
 • Solicitare ofertă achiziție cartușe imprimantă – anunț în format PDF, formular ofertă în format Word.
 • Solicitare ofertă servicii de colectare selectivă deșeuri – anunț în format PDF.
 • Solicitare ofertă lucrări/servicii de reparație și întreținere la centrala termică din clădirea Palatului Administrativ – anunț în format PDF.
 • Solicitare ofertă servicii de casare auto – anunț în format PDF.
 • Solicitare ofertă servicii de colectare selectivă deșeuri – anunț în format PDF.
 • Solicitare ofertă servicii de instalare aparate de filtare/purificare a apei – anunț în format PDF.
 • Solicitare ofertă servicii preluare deșeuri provenite din plăcuțe de înmatriculare – anunț în format PDF.
 • Solicitare ofertă în vederea achiziţiei serviciului de reparare și întreținere echipamente de calcul și echipamente periferice – anunţ în format PDF, caietul de sarcini în format PDF, alte documente necesare în format Word
 • Solicitare ofertă în vederea achiziţiei serviciului de reîncărcare cartuşe pentru imprimante – anunţ în format PDF, caietul de sarcini în format PDF, alte documente necesare în format Word
 • Solicitare ofertă servicii predare deșeuri pentru distrugere/topire – anunț în format PDF.
 • Solicitare ofertă servicii de spălare a autoturismelor din parcul auto al Instituției Prefectului Județul Dolj  – anunț în format PDF, caiet de sarcini în format PDF, alte documente necesare în format Word