Achiziții publice

Programul anual al achizițiilor publice pe anii:
2021     2020-rev     2020     2019-rev1     2019     2018-rev2     2018-rev1     2018     2017-rev3     2017-rev2     2017-rev1     2016-cap.51     2016-cap.61

 

Centralizatorul contractelor de achiziții cu valoare mai mare de echivalentul a 5.000 EUR pe anii: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 şi 2016

 

Anunţuri:
 • 24.11.2021 – Răspuns la solicitarea de clarificări pentru achiziția directă având ca obiect serviciul de eleborare Audit energetic și Certificat de Performanță Energetică pentru clădirea Palatul Administrativ, Craiova, Calea Unirii, nr. 19, județul Dolj la obiectivul de investiții „Consolidarea, reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a clădirii Palatului Administrativ al județului Dolj, monument istoric de interes național”, publicată în SEAP cu nr. 1257149/22.11.2021, este disponibil aici.
 • Solicitare ofertă achiziție cartușe imprimantă (reluare) – anunț în format PDF, formular ofertă în format Word.
 • Solicitare ofertă achiziție cartușe imprimantă – anunț în format PDF, formular ofertă în format Word.
 • Solicitare ofertă servicii de colectare selectivă deșeuri – anunț în format PDF.
 • Solicitare ofertă lucrări/servicii de reparație și întreținere la centrala termică din clădirea Palatului Administrativ – anunț în format PDF.
 • Solicitare ofertă servicii de casare auto – anunț în format PDF.
 • Solicitare ofertă servicii de colectare selectivă deșeuri – anunț în format PDF.
 • Solicitare ofertă servicii de instalare aparate de filtare/purificare a apei – anunț în format PDF.
 • Solicitare ofertă servicii preluare deșeuri provenite din plăcuțe de înmatriculare – anunț în format PDF.
 • Solicitare ofertă în vederea achiziţiei serviciului de reparare și întreținere echipamente de calcul și echipamente periferice – anunţ în format PDF, caietul de sarcini în format PDF, alte documente necesare în format Word
 • Solicitare ofertă în vederea achiziţiei serviciului de reîncărcare cartuşe pentru imprimante – anunţ în format PDF, caietul de sarcini în format PDF, alte documente necesare în format Word
 • Solicitare ofertă servicii predare deșeuri pentru distrugere/topire – anunț în format PDF.
 • Solicitare ofertă servicii de spălare a autoturismelor din parcul auto al Instituției Prefectului Județul Dolj  – anunț în format PDF, caiet de sarcini în format PDF, alte documente necesare în format Word