Rapoarte și studii

  • Raportul de evaluare a activităţilor desfăşurate în anul 2017 este disponibil aici
  • Raportul de evaluare a activităţilor desfăşurate în anul 2016 este disponibil aici

 

  • Rapoarte de evaluare – Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
2017 2016 2015 2014 2013
  • Rapoarte de evaluare – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

2017          2016          2015