Rapoarte și studii

  • Raportul de evaluare a activităţilor desfăşurate în anul 2020 este disponibil aici
  • Raportul de evaluare a activităţilor desfăşurate în anul 2019 este disponibil aici
  • Raportul de evaluare a activităţilor desfăşurate în anul 2018 este disponibil aici
  • Raportul de evaluare a activităţilor desfăşurate în anul 2017 este disponibil aici
  • Raportul de evaluare a activităţilor desfăşurate în anul 2016 este disponibil aici

 

  • Rapoarte de evaluare – Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

2013          2014          2015          2016          2017          2018         2019