Formulare tip

Cerere pentru eliberarea apostilei (format Word și PDF)
Formularele necesare pentru pașapoartele simple pot fi găsite aici.
Formularele necesare pentru permise de conducere și înmatriculări autovehicule pot fi găsite aici.
Cerere pentru solicitare informaţii în baza Legii nr. 544/2001 (format PDF şi Word)
Model reclamaţii administrative (format PDF şi Word)
Cerere pentru exercitarea dreptului de acces în baza Legii nr. 677/2001 (format PDF şi Word)
Cerere pentru exercitarea dreptului de intervenţie în baza Legii nr. 677/2001 (format PDF şi Word)
Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziţie în baza Legii nr. 677/2001 (format PDF şi Word)
Cerere de înmatriculare-transcriere (format Word şi PDF)
Cerere de radiere (format PDF)
Cerere pentru eliberare certificat de înmatriculare/plăci de înmatriculare pierdute, furate sau deteriorate (format Word şi PDF)
Cerere pentru eliberarea unei autorizaţii de circulaţie provizorie (format Word şi PDF)
Contract de vânzare – cumpărare (format PDF)
Fişa de înmatriculare (format PDF)
Împuternicire (pentru societăţi) (format PDF)
Cerere de preschimbare a permisului de conducere străin (formular tip format Word şi PDF)