Rapoarte și studii

  • Raportul de evaluare a activităţilor desfăşurate în anul 2017 este disponibil aici
  • Raportul de evaluare a activităţilor desfăşurate în anul 2016 este disponibil aici

 

  • Rapoarte de evaluare – Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
  • Rapoarte de evaluare – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
2016 2015