Organizare

Regulamentul de organizare şi funcţionare este disponibil aici

Codul etic şi de integritate al personalului instituţiei este disponibil aici

Organigrama este disponibilă aici

Carieră:

  • Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de  consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic, Achiziţii şi Resurse Umane – Compartimentul Verificarea Legalităţii Actelor este disponibil aici
  • Rezultatul probei interviu desfăşurată în data de 20 februarie 2018 la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de  consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic, Achiziţii şi Resurse Umane – Compartimentul Verificarea Legalităţii Actelor este disponibil aici
  • Rezultatul probei scrise desfăşurata in data de 20 februarie 2018 la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de  consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic, Achiziţii şi Resurse Umane – Compartimentul Verificarea Legalităţii Actelor este disponibil aici
  • Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul pentru ocuparea unui post corespunzător funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior este disponibil aici
  • Concurs pentru ocuparea  postului  corespunzător funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – anunţul este disponibil aici
  • Concurs pentru ocuparea unui post de agent principal  la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Dolj – anunţul este disponibil aici